"dug put do unapređenja korporativnog upravljanja"

Spajić i Milatović: Relevantne institucije ukazale na neophodnost rješenja kao što je Montenegro Works

"Prioritet treba dati stvaranju tačnih centralizovanih podataka i unapređenju transparentnosti - sa snažnom ulogom Ministarstva finansija u ovom procesu"

15350 pregleda 50 reakcija 50 komentar(a)
Milatović i Spajić, Foto: Savo Prelević
Milatović i Spajić, Foto: Savo Prelević

Međunarodni monetarni fond (MMF), Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska komisije ukazali su na neophodnost rješenja kao što je (Montenegro Works).

To je na Twiteru naveo ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić.

On je naveo i da je raspisani javni poziv za izbor pet članova odbora direktora nove kompanije u državnom vlasništvu "Montenegro Works" (Crna Gora Radi) nije konkurs i da je sve urađeno po zakonu i u cilju pronalaženja ljudi koji mogu da odgovore "na ambicioznu agendu".

Ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić juče je naveo da statut koji definiše broj, mandat i potrebne reference za članove Odbora direktora Montenegro Works nije ni razmatran na Komisiji za ekonomska pitanja (KEP) i Vladi.

Djelove izvještaja MMF-a objavio je ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, koji brani projekat osnivanja Montenegro works.

"Prioritet treba dati stvaranju tačnih centralizovanih podataka i unapređenju transparentnosti - sa snažnom ulogom Ministarstva finansija u ovom procesu. Ovo bi moglo zahtijevati ponovnu procjenu korporativne strukture u upravljanju, na primjer - prelazak sa modela pojedinačnog preduzeća - na model zajedničkog (jednog) preduzeća. U istom izvještaju se takođe preporučuje da bi državna preduzeća morala imati 1) godišnje operativne i finansijske ciljeve - koji bi bili strogo praćeni i nadzirani, njihove performanse bi morale biti upoređivane sa sličnim preduzećima u drugim zemljama, kao i sa onima u privatnom sektoru, naknade moraju biti određivane u odnosu na performanse, investicioni planovi moraju biti sagledavani u okviru detaljnih cost-benefit analiza, u onim preduzećima gdje performanse nisu postignute - moraju postojati mehanizmi korekcije. Na kraju izvještaj napominje da zemlje moraju da unaprijede upravljačke strukture preduzeća, uključujući kroz centralizovano i profesionalno upravljanje", naveo je Milatović na Tviteru.

Dodao je i da je dug put do unapređenja korporativnog upravljanja u državnim preduzećima u Crnoj Gori na nivo prepoznat u bogatim zemljama EU.

"Ali se mora otpočeti. Osnivanje MW je zato njegov početak", napisao je Milatović.