vjeruju da će se Odgovornim upravljanjem uvećati kapital fonda

Za pet godina do 11.000 novih radnih mjesta

Privredna komora (PKCG) smatra da je osnivanje Kreditno-garantnog fonda iskorak ka jačanju konkurentnosti ekonomije

4649 pregleda 1 komentar(a)
Početni kapital fonda će biti 10 miliona eura: (ilustracija), Foto: Privredna komora
Početni kapital fonda će biti 10 miliona eura: (ilustracija), Foto: Privredna komora

Privredna komora (PKCG) smatra da je osnivanje Kreditno-garantnog fonda (KGF) iskorak ka jačanju konkurentnosti ekonomije, te da je od posebnog značaja što će se kroz taj fond omogućiti veći pristup novcu mikro, malim i srednjim preduzećima (MSP) koja su okosnica crnogorske privrede. Ukazuju i da će zahvaljujući ovom fondu za pet godina biti otvoreno11.000 novih radnih mjesta.

Osnivanje KGF je predviđeno u okviru mjera podrške privredi i građanima iz aprila kao dio Vladine ekonomske platforme za oporavak crnogorske ekonomije zbog krize izazvane pandemijom koronavirusa. Nacrtom zakona koji je na javnoj raspravi se uređuje izdavanje garancija kreditnim institucijama (bankama, lizing kompanijama i mikrofinansijskim institucijama) za izmirenje obaveza preduzetnika, MSP i poljoprivrednih proizvođača iz registra poljoprivrednih gazdinstava koje vodi Ministarstvo poljoprivrede u skladu sa ekonomskim politikama Vlade. KGF će imati početni kapital od 10 miliona eura.

Iz PKCG su “Vijestima” kazali da su u svim analizama koje su radili prethodnih godina preporučili u cilju unapređivanja poslovnog ambijenta, diverzifikacije privrede i unapređivanja konkurentnosti privredne djelatnosti da je neophodno kreirati nove kreditne istrumente za privredu, uz dodatnu garanciju državnog fonda (Investiciono-razvojnog fonda ili osnivanje posebnog državnog garantnog fonda), kako bi se olakšao pristup finansijama za obrtna sredstva i za razvojne projekte.

”U skladu sa tim, planirano osnivanje KGF predstavlja značajan napredak i iskorak ka jačanju sveukupne konkurentnosti ekonomije. Posebno uzimajući u obzir da se ovaj fond osniva kako bi se olakšao i povećao pristup novcu za MSP, preduzetnike i poljoprivredne proizvođače iz registra poljoprivrednih gazdinstava u cilju stvaranja novih radnih mjesta, povećanja lokalne proizvodnje i usluga posebne vrijednosti, unapređenja tržišnog balansa i povećanja prilika za finansiranje kvalifikovanih zajmoprimaca”, kazali su u PKCG.

Iz ove privredne asocijacije su kazali da će posebni fokus KGF biti na mikro preduzećima i preduzetnicima, kod kojih je identifikovan najteži pristup novcu koji im je potreban za rast, povećanje lokalne proizvodnje i kreiranje novih radnih mjesta.

”Najavljeno je da će garancije KGF biti usmjerene ka ženama u biznisu, poljoprivredi, turizmu, ICT, proizvodnji i sektoru za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.To je dodatan garant da će se omogućiti rast i razvoj crnogorske privrede kroz održivo iskorišćavanje svih potencijalnih resursa u kojima je moguće ostvariti konkurentsku prednost, odnosno visok stepen produktivnosti i razvoj proizvoda sa većom dodatom vrijednošću”, rekli su u PKCG.

U ovoj organizaciji smatraju da država mora da uredi odnose između IRF-a i KG-a tako da krajnji korisnici, odnosno, privrednici ne izgube mogućnost za sve povoljne vidove finansiranja svojih djelatnosti.

Odgovornim upravljanjem će se uvećati kapital fonda

Iz PKCG su kazali da vjeruju da će se odgovornim upravljanjem fondom i savjesnim korišćenjem novca njegov kapital, kao osnov za izdavanje garancija, čuvati i uvećavati. Vjeruju i da će u Crnoj Gori ovaj model fonda zaživjeti na najbolji način i kao u međunarodnoj praksi biti prepoznat kao jedan od najuspješnijijh modela podrške koji u najmanjoj mogućoj mjeri remeti tržišne principe.

”Planiranih 10 miliona za garantovanje kredita dijelu privrede koji nemaju adekvatan pristup finansiranju. Pošto je predloženi multiplikator garancija u odnosu na kapital pet puta, to znači potencijal za 50 miliona garancija, a pošto je udio garancija KGF do 50 odsto, to bi ukupan iznos kredita trebalo da bude 100 miliona eura”, rekli su u PKCG.

Iz ove ogranizacije su podsjetili da je na sjednici Odbora udruženja bankarstva i drugih finansijskih organizacija i osiguranja saopšteno da će fond u narednih pet godina, po procjenama eksperata, trebati da garantuje preko šest hiljada novih kredita od 220 miliona, čime bi se doprinijelo otvaranju 11.000 novih radnih mjesta.