saopštenje uprave prihoda i carina

Lakićević savjetuje Miloševića

Bivši direktor Poreske uprave i profesor Ekonomskog fakulteta pružaće savjetodavne usluge u ovoj državnoj instituciji

5424 pregleda 11 komentar(a)
Lakićević, Foto: Luka Zeković
Lakićević, Foto: Luka Zeković

Bivši direktor Poreske uprave i profesor Ekonomskog fakulteta Milan Lakićević savjetovaće direktora Uprave carina i prihoda Radeta Miloševića.

Iz UPC kazali su da na putu ka ostvarivanju svoje misije i vizije posebnu pažnju poklanjaju kompetencijama kadra.

"Znanje, iskustvo, profesionalizam i integritet temelji su na kojima počiva uspješna realizacija definisanih ciljeva. Prepoznajući profesionalne kompetencije i cijeneći značaj doprinosa koji svojim znanjem i iskustvom može pružiti kroz savjetodavni rad, timu Uprave prihoda i carina pridružio se i dr Milan Lakićević", piše u saopštenju.

Lakićević je profesor na Ekonomskom fakultetu, Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, Studijama menadžmenta u Podgorici i Bijelom Polju, između ostalog, na predmetima Finansijski menadžment, Preduzetničke finansije, Korporativna analiza i kontrola, Korporativne finansije, Biznis analiza, Analiza poslovanja...

U periodu od 2007. do 2012. godine Lakićević je obavljao dužnost prodekana za naučno-istraživački rad i odnose sa javnošću na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, a bio je i rukovodilac smjera Računovodstvo i revizija na akademskim postdiplomskim studijama i smjera Menadžment investicijama na primijenjenim postdiplomskim studijama.

Bio je predsjednik Revizorskog odbora AD „Elektroprivreda Crne Gore“ Nikšić i predsjednik Odbora direktora AD „Otrant Komerc“ Podgorica. Takođe, bio je član Upravnog odbora Instituta certifikovanih računovođa Crne Gore i Odbora za reviziju NLB Montenegrobanka AD Podgorica, a obavljao je i dužnosti člana Odbora direktora i predsjednika Odbora direktora u više privrednih društava u Crnoj Gori (AD „Bor“ Plav, AD FLZK Nikšić, AD „Željeznice Crne Gore“ Podgorica, AD „Barska plovidba“ Bar itd.).