"ELIMINIŠE SE SUŠTINSKI PREDLOG"

Lacmanović: Radna grupa nije u potpunosti ispoštovala mišljenje Agencije

"Radna grupa je ostavila stav 1 člana 21 predmetnog Zakona u kojem se propisuje da će nadležni resor onima koji imaju pravo uvida u birački spisak to omogućiti u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahtjeva", kazao je Lacmanović agenciji MINA
64 pregleda 3 komentar(a)
Radenko Lacmanović, Foto: Savo Prelević
Radenko Lacmanović, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 02.01.2018. 14:50h

Radna grupa za primjenu preporuka OEBS/ ODIHR-a nije u potpunosti ispoštovala mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka o izmjeni Zakona o biračkom spisku, saopštio je član Savjeta Agencije, Radenko Lacmanović.

On je kazao da je Agencija predložila da se parlamentarnim strankama, podnosiocima potvrđenih izbornih lista i nevladinim organizacijama omogući stalan uvid u birački spisak, 24 sata dnevno kroz kompjutersku konekciju.

"Radna grupa je ostavila stav 1 člana 21 predmetnog Zakona u kojem se propisuje da će nadležni resor onima koji imaju pravo uvida u birački spisak to omogućiti u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahtjeva", kazao je Lacmanović agenciji MINA.

On smatra da takvo rješenje eliminiše suštinski predlog Agencije da subjekti koji imaju pravo uvida u birački spisak to mogu činiti 24 sata nesmetano.

"Onemogućavanje subjektima koji učestvuju u izbornom procesu, a parlamentarnim strankama i nakon toga da im u informacionom sistemu automatski stižu prijave o promjenama o biračkom spisku kao i pravnom osnovu i obimu po kojem je to urađeno znači neravnopravnu borbu u izbornom procesu", rekao je Lacmanović.

On je kazao da subjekti imaju čak i stalan uvid u birački spisak a bez redovnog obavještavanja o promjenama u aktu koji po mnogima presudno utiče na rezultat izbora znači "Pješke praćenje sistema koji je daleko od poželjnog".

Lacmanović je kazao da "izgovori za koje je čuo da su stigli od prestavnika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) da bi prihvatanje predloženog rješenja podrazumijevalo značajniji i dugotrajniji proces prilagođavanja njihovog informacionog sistema nijesu uvjerljivi".

"Da u MUP-u postoji suficit neznanja o zaštiti ličnih podataka potvrđuje i to da je iz tog vladinog resora stigao predlog da se zabrani uvid u dokumentaciju na osnovu kojeg su promjene u biračkom spisku izvršene, a da ostane član 22 po kojem subjekti izbornog procesa imaju pravo da im se dostavlja birački spisak u cjelosti ili njegov izvod u odgovarajućoj formi i na mediju koji izaberu", rekao je Lacmanović.

On je naveo da ne treba zaboraviti da su u vrijeme vlade izbornog povjerenja od službenika MUP-a na račun tada prvog čovjeka tog resora stizale teške optužbe zbog toga što je članovima koordinacionog tijela kojeg su činili predstavnici ovlašćenih subjekata, omogućavao uvid u birački spisak ili kopiju istog dostavljao shodno tadašnjem zakonskom rješenju.

"Iz ovog vladinog resora se podigla velika prašina navodno u želji da se zaštite lični podaci iz biračkog spiska, a službenici MUP-a su 2015. na najdrastičniji način prekršili više zakona dostavljanjem jednom dnevnom listu fotografije učesnika protestakoji je organizovao demokratski front 24. oktobra i to iz evidecije ličnih karata", kazao je Lacmanović.

On je naveo da je zbog toga, kako je tada saopšteno, iz MUP-a protiv odgovornih, pokrenut disciplinski postupak ali da niko nije sankcionisan i da se danas pokušava zaboraviti tako drastično kršenje Zakona.

"Takođe, izmijenjeni stav 2 člana 21 je rešenje koje je predložio MUP, a ne Agencija, jer Agencija je kazala da se može vršiti uvid i u dokumentaciju na osnovu koje su promjene učinjene. Prema predloženom rešenju uvid se može vršiti samo u rešenje po kojima je nastala promjena, ali ne i u dokumentaciji na osnovu koje je to predmetno rešenje donijeto", rekao je Lacmanović.

On smatra da je posebno problematično to što je radna grupa ispustila da unese kao izmjenu člana 21 rešenje da se u informacionom sistemu subjekata koji imaju pravo na uvid u birački spisak automatski evidentiraju sve promjene u istom, pravni osnov kao i obim u kome je to urađeno.

Lacmanović je ocijenio da je Radna grupa takvim ponašanjem samo izašla u susret jednom od dva cilja koje je Agencija afirmisala, a to je efikasna kontrola tačnosti, potpunosti i ažurnosti u vođenju biračkog spiska i drugom da isti ne može biti štampan i kopiran i na taj način dalje distribuiran.

"Prvi cilj ima prednost i po samom mišljenju Agencije u odnosu na onemogućavanje kopiranja i štampanja biračkog spiska, a što radna grupa nije ispoštovala", kazao je Lacmanović.

On je rekao da se Radna grupa odnijela prema mišljenju Agencije kao da je u pitanju "švedski sto", pa su uzimali šta im odgovara od predloga, a ono što bi trebalo da doprinese efikasnoj kontroli tačnosti, potpunosti i ažurnosti biračkog spiska su zanemarili.

Lacmanović smatra da to nije urađeno slučajno već ciljano što nije prvi, a ni poslednji put od onih koji su bili u Radnoj grupi.

On je rekao da su priče da iza mišljenja Agencije stoje ljudi koji su bliži pojedinim opozicionarima nego vladajućoj koaliciji samo su zamajavanje javnosti i skretanje pažnje sa suštinskih pitanja.

"Bez obzira na bliskost ili daljinu sa bilo kim istina je koju ne može niko osporiti da sam profesionalac, čine se ponosim bez obzira što mojim predlogom je manje oduševljen onaj s kim sam blizak, od onoga koji u parlamentu samo na prvi pogled iza neupućene brani rešenja čiji sam autor", kazao je Lacmanović.

Preporučujemo za Vas