Đuro Radosavović

Đuro Radosavović

Broj članaka: 467
Auto-pohara Kuča

Auto-pohara Kuča

11. April 2015, 13:50 h 17
Auto-put u srcu

Auto-put u srcu

23. Maj 2015, 15:49 h 3
Lokalpatriotizam

Lokalpatriotizam

1. Avgust 2015, 07:07 h 36
Ustajte Crnogorci!

Ustajte Crnogorci!

22. Avgust 2015, 12:24 h 59
Cvijeće DPS-a

Cvijeće DPS-a

29. Avgust 2015, 09:10 h 89
Komunisti vs LGBT

Komunisti vs LGBT

5. Septembar 2015, 08:40 h 40
Game of Crkva

Game of Crkva

12. Septembar 2015, 06:28 h 228
Detalj je Bog

Detalj je Bog

19. Septembar 2015, 06:46 h 36
Crnogorski oskar

Crnogorski oskar

26. Septembar 2015, 10:02 h 1
O Milu sve najljepše

O Milu sve najljepše

10. Oktobar 2015, 10:13 h 52
Bomba i prase

Bomba i prase

17. Oktobar 2015, 10:51 h 4
Pink intelektualci

Pink intelektualci

24. Oktobar 2015, 10:53 h 14
Hamer protiv hamera

Hamer protiv hamera

31. Oktobar 2015, 07:41 h 20
Izgovor prađedova

Izgovor prađedova

7. Novembar 2015, 09:09 h 18