Đuro Radosavović

Đuro Radosavović

Broj članaka: 455
Lokalpatriotizam

Lokalpatriotizam

1. Avgust 2015, 07:07 h 36
Ustajte Crnogorci!

Ustajte Crnogorci!

22. Avgust 2015, 12:24 h 59
Cvijeće DPS-a

Cvijeće DPS-a

29. Avgust 2015, 09:10 h 89
Komunisti vs LGBT

Komunisti vs LGBT

5. Septembar 2015, 08:40 h 40
Game of Crkva

Game of Crkva

12. Septembar 2015, 06:28 h 228
Detalj je Bog

Detalj je Bog

19. Septembar 2015, 06:46 h 36
Crnogorski oskar

Crnogorski oskar

26. Septembar 2015, 10:02 h 1
O Milu sve najljepše

O Milu sve najljepše

10. Oktobar 2015, 10:13 h 52
Bomba i prase

Bomba i prase

17. Oktobar 2015, 10:51 h 4
Pink intelektualci

Pink intelektualci

24. Oktobar 2015, 10:53 h 14
Hamer protiv hamera

Hamer protiv hamera

31. Oktobar 2015, 07:41 h 20
Izgovor prađedova

Izgovor prađedova

7. Novembar 2015, 09:09 h 18
Žulja vas trobojka?

Žulja vas trobojka?

21. Novembar 2015, 10:14 h 56
Migova najluđa noć

Migova najluđa noć

28. Novembar 2015, 07:49 h 23
Lovćen i Milova jaja

Lovćen i Milova jaja

5. Decembar 2015, 07:38 h 21
Zastava 101

Zastava 101

12. Decembar 2015, 07:41 h 31
Naša četiri slova k

Naša četiri slova k

19. Decembar 2015, 09:51 h 6
Zbogom žene i penzije

Zbogom žene i penzije

26. Decembar 2015, 11:45 h 15
Za koga je Đed Smrzlo?

Za koga je Đed Smrzlo?

31. Decembar 2015, 07:49 h 15
Samo sramota

Samo sramota

9. Januar 2016, 08:04 h 34
Ćutanje je sveto

Ćutanje je sveto

16. Januar 2016, 12:41 h 47
Čast i ugled jedne žene

KOSMOS ISPOD SAČA

Čast i ugled jedne žene

23. Januar 2016, 07:41 h 10
Država nojeva

Država nojeva

30. Januar 2016, 10:41 h 41