brod Jadran

Brod "Jadran" zimuje u Baru

Odlazi iz Tivta

Brod "Jadran" zimuje u Baru

21. Decembar 2011, 14:48 h