Tag: Gomila Nesklada

Šutka, znoj i teški rifovi

Metal Meeting

Šutka, znoj i teški rifovi

12. Novembar 2013, 15:15 h 1 3
Čuje li se rock u ovoj zemlji?

Muzika u sjenci

Čuje li se rock u ovoj zemlji?

27. Januar 2013, 18:39 h 15 2