Jelisava Kalezić

Jelisava Kalezić

Autorka je vanredna profesorica u penziji na Građevinskom fakultetu UCG

Broj članaka: 143
Uvid

Uvid

20. April 2017, 09:01 h 1
Zeleni okvir

Zeleni okvir

26. Maj 2017, 09:24 h
Državljanstvo

Državljanstvo

25. Avgust 2017, 05:32 h 34
Planinski darovi

Planinski darovi

6. Septembar 2017, 08:07 h
Zadah IB-a

Zadah IB-a

12. Septembar 2017, 08:29 h 3
Virtualna ukrsnica

Virtualna ukrsnica

12. Oktobar 2017, 09:40 h
Kao trčanje u snu

Kao trčanje u snu

10. Novembar 2017, 10:03 h 1
Izet, Gi i Milan

Izet, Gi i Milan

4. Decembar 2017, 09:05 h 7
Slike i ostalo

Slike i ostalo

14. Decembar 2017, 09:39 h 3
Ritmovi prostora

Ritmovi prostora

5. Januar 2018, 09:08 h 1
Znalac iz građana

Znalac iz građana

2. Februar 2018, 08:59 h 2
Uneređivanje

Uneređivanje

27. April 2018, 09:12 h
Drvoliki živalj

Drvoliki živalj

29. Januar 2019, 12:35 h 1
Razumijevanje

Razumijevanje

18. Januar 2019, 10:58 h
Prepoznavanje

Prepoznavanje

29. Oktobar 2018, 08:52 h
Iščašenje

Iščašenje

7. Decembar 2018, 09:00 h
Iščašenje

Iščašenje

11. Decembar 2018, 12:45 h 1