Jelisava Kalezić

Jelisava Kalezić

Autorka je vanredna profesorica u penziji na Građevinskom fakultetu UCG

Broj članaka: 143
OLTAR I KORIDOR

OLTAR I KORIDOR

11. April 2014, 10:17 h 2
Predio, sa ožiljkom

Predio, sa ožiljkom

31. Avgust 2014, 09:15 h 1
Pita

Pita

28. Septembar 2014, 09:39 h 5 2
Priča o kući

Priča o kući

24. Oktobar 2014, 08:32 h 3
Izmjene i dopune

Izmjene i dopune

10. Novembar 2014, 08:55 h 1
Carska loža

Carska loža

21. Novembar 2014, 09:56 h 2
Sandžačke igre

Sandžačke igre

3. Decembar 2014, 08:58 h 5
Završna riječ

Završna riječ

19. Decembar 2014, 08:56 h 4
Praznična vizija

Praznična vizija

10. Januar 2015, 11:04 h 1
Oaza

Oaza

26. Januar 2015, 09:25 h
Branhanalije

Branhanalije

13. Mart 2015, 08:50 h 2
Katastar

Katastar

25. Maj 2015, 07:31 h 8
Prteno platno

Prteno platno

3. Jul 2015, 09:54 h 4
Rupa na nebu

Rupa na nebu

3. Avgust 2015, 08:54 h 5