Jelisava Kalezić

Jelisava Kalezić

Autorka je vanredna profesorica u penziji na Građevinskom fakultetu UCG

Broj članaka: 143
Tačka po tačka

Tačka po tačka

1. Mart 2019, 09:49 h 3
Prostor i jezik

Prostor i jezik

21. Januar 2011, 12:10 h
Otpor prostora

Otpor prostora

18. Februar 2011, 13:19 h
Kreposno pravo

Kreposno pravo

18. Mart 2011, 12:48 h
Blizu i daleko

Blizu i daleko

5. Avgust 2011, 11:18 h
Ustav i prostor

Ustav i prostor

2. Septembar 2011, 11:31 h
Igalo

Igalo

28. Oktobar 2011, 09:42 h
Solomonov pečat

Solomonov pečat

20. Januar 2012, 09:27 h
Poznavanje prirode

Poznavanje prirode

17. Februar 2012, 12:20 h
Aurora Argentina

Aurora Argentina

25. Maj 2012, 09:31 h 1
Ivandolska  priča

Ivandolska priča

31. Avgust 2012, 08:27 h
Kako ide Šefov biznis?

durmitorska priča

Kako ide Šefov biznis?

29. Septembar 2012, 11:24 h 6
Građani ili taoci

Građani ili taoci

26. Oktobar 2012, 13:24 h