Jelisava Kalezić

Jelisava Kalezić

Autorka je vanredna profesorica u penziji na Građevinskom fakultetu UCG

Broj članaka: 143
Učinak moljca

Učinak moljca

12. Oktobar 2015, 06:19 h 3
Mali Raško

Mali Raško

29. Oktobar 2015, 09:06 h 43
Prigodni pojmovnik

Prigodni pojmovnik

12. Novembar 2015, 09:36 h 12
Pazarni dan

Pazarni dan

28. Novembar 2015, 08:55 h
Slagalica

Slagalica

18. Decembar 2015, 09:25 h 1
Ćilim

Ćilim

4. Januar 2016, 09:17 h 1
Pregršt istorije

Pregršt istorije

14. Januar 2016, 08:57 h 5
Dodole

Dodole

3. Februar 2016, 08:45 h 1
Duge sjenke

Duge sjenke

1. April 2016, 07:39 h 2
Jadranska straža

Jadranska straža

16. April 2016, 08:30 h 4
Dilema

Dilema

25. April 2016, 07:23 h 3
Izdig

O PROSTORU, RODE

Izdig

25. Jun 2016, 10:15 h
Planirati ili ne

Planirati ili ne

19. Avgust 2016, 07:49 h 1
Ukus malina

Ukus malina

16. Septembar 2016, 10:17 h 1
Povjerenjce

Povjerenjce

1. Oktobar 2016, 09:35 h
Tajne javnog interesa

Tajne javnog interesa

14. Oktobar 2016, 08:31 h 1
Nepogoda na jezeru

Nepogoda na jezeru

9. Decembar 2016, 10:37 h 6
Briga

Briga

6. Januar 2017, 11:21 h
Lična hidrografija

Lična hidrografija

3. Februar 2017, 09:24 h 3
Sjećanje i java

Sjećanje i java

16. Februar 2017, 09:54 h 5
Praznik

Praznik

8. Mart 2017, 10:56 h 147
Oduzimanje cipela

Oduzimanje cipela

6. Februar 2019, 10:40 h 2
Svjedočenje

Svjedočenje

3. April 2017, 09:04 h