Jelisava Kalezić

Jelisava Kalezić

Autorka je vanredna profesorica u penziji na Građevinskom fakultetu UCG

Broj članaka: 143
Dostojno

Dostojno

11. Januar 2013, 11:05 h 3
Kapela i gasulhana

Kapela i gasulhana

12. April 2013, 09:09 h 3
Prebrojavanje

Prebrojavanje

17. Maj 2013, 10:33 h 2
Freska

Freska

22. Jul 2013, 08:50 h 1
Promjene i u Crnoj Gori

Promjene i u Crnoj Gori

8. Septembar 2013, 15:54 h 2
Raskućena Crna Gora

Raskućena Crna Gora

16. Septembar 2013, 09:16 h 3
Planiranje zaborava

Planiranje zaborava

20. Decembar 2013, 10:18 h
Gitarijada

Gitarijada

3. Januar 2014, 10:20 h 4
Dragi ser Arture

Dragi ser Arture

14. Februar 2014, 10:39 h 3
Dosljedna neutralnost

Dosljedna neutralnost

24. Februar 2014, 10:46 h 2