nuklearni reaktor

Černobilj, 28 godina kasnije

Lifestyle

Černobilj, 28 godina kasnije

28. Novembar 2014, 07:19 h 6