Radnička partija Kurdistana

Ubijene kurdske aktivistkinje u Parizu

Evropa

Ubijene kurdske aktivistkinje u Parizu

10. Januar 2013, 12:15 h 1 2