sveštenici

Da li je Hrist bio oženjen?

jevanđelje

Da li je Hrist bio oženjen?

13. April 2014, 13:42 h 15