Tag: Željko Ivanović

Podgorička farsa

Podgorička farsa

7. Avgust 2014, 07:08 h 67
Trojanski konj

Trojanski konj

10. Oktobar 2014, 09:40 h 71
Patriotska svinjarija

Patriotska svinjarija

26. Oktobar 2014, 13:26 h 42
Marko, Milo i Vladimir

Marko, Milo i Vladimir

27. Oktobar 2014, 08:21 h 77
Mira i Radmila

Mira i Radmila

28. Novembar 2014, 07:18 h 53
Draško od Grka

Draško od Grka

8. Decembar 2014, 09:17 h 44
Novi i Nova

Novi i Nova

29. Decembar 2014, 09:21 h 44
Janis i Janus

Janis i Janus

30. Januar 2015, 06:38 h 16
Šefe, koji ti je vrag?

Šefe, koji ti je vrag?

23. Februar 2015, 07:32 h 57
Bitka za bebe

Bitka za bebe

18. Mart 2015, 06:37 h 18
Bebin NATO

Bebin NATO

20. April 2015, 09:04 h 77
Tovariš Marko

Tovariš Marko

27. April 2015, 05:53 h 85
Krkobabići

Krkobabići

22. Maj 2015, 07:03 h 19