"Osuđujemo diskriminatorne izjave Markovića, ukloniti ga sa liste advokata za pružanje besplatne pravne pomoći"

"Smatramo da je svojim objavama advokat Marković prekršio osnovna načela ljudskih prava zagarantovana ratifikovanim međunarodnim standardima i nacionalnim zakonodavstvom o zabrani diskriminacije"

17686 pregleda 184 reakcija 53 komentar(a)
Marković, Foto: Zoran Đurić
Marković, Foto: Zoran Đurić

Centar za ženska prava osuđuje diskriminatorne izjave advokata Velibora Markovića na račun žena i LGBT populacije i pruža bezrezervnu podršku novinarki ND Vijesti Damiri Kalač i svim ženama koje je pomenuti advokat targetirao u svojim seksističkim objavama na društvenoj mreži Facebook, saopšteno je danas iz te nevladine organizacije (NVO).

Novinarka “Vijesti” Damira Kalač, ranije je u svojstvu građanina, policiji podnijela prijavu protiv Markovića, zbog prijetnji upućenih na društvenoj mreži Fejsbuk tokom prepiske o pravima LBTIQ osoba.

"Smatramo da je svojim objavama advokat Marković prekršio osnovna načela ljudskih prava zagarantovana ratifikovanim međunarodnim standardima i nacionalnim zakonodavstvom o zabrani diskriminacije. Osim toga smatramo da je prekršio i načela Kodeksa profesionalne etike advokata koja se odnose na profesionalni ugled, a koja propisuju dužnost advokata da pri obavljanju advokatske profesije, u drugim javnim aktivnostima i u privatnom životu, kada je ovaj dostupan uvidu i ocjeni javnosti, čuva ugled advokature i vlastiti ugled i da nastoji da doprinosi opštoj pravničkoj kulturi", navodi se u saopštenju Centra za ženska prava.

Iz te NVO su dodlai da su predsjedniku Advokatske komore Crne Gore, njenom Upravnom odboru i disciplinskom tužiocu uputili zahtjev da hitno preduzmu radnje za utvrđivanje disciplinske odgovornosti advokata Markovića u skladu sa odredbama Zakona o advokaturi, Statuta i Kodeksa profesionalne etike advokata.

"Tražimo i da se advokat Marković ukloni sa liste advokata za pružanje besplatne pravne pomoći , posebno kada su korisnice žrtve porodičnog nasilja i trgovine ljudima, među kojima većinu čine žene. Naime, iz seksističkih objava advokata Markovića zaključujemo da njegova lična uvjerenja i predrasude o ženama i LGBT populaciji predstavljaju ozbiljnu prepreku profesionalnom, posvećenom i etičnom zastupanju žena i pripadnika LGBT populacije koje/i koriste pravo na besplatnu pravnu pomoć, na način kako to propisuje član 8 Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ( “Ostvarivanje i korišćenje prava na besplatnu pravnu pomoć u skladu sa ovim zakonom mora se obezbijediti bez diskriminacije po osnovu etničkog porijekla, rase, boje kože, jezika, vjerskog ili političkog uvjerenja, pola, seksualnog opredjeljenja, zdravstvenog stanja, invalidnosti ili nekog drugog ličnog svojstva”). Očekujemo hitno postupanje disciplinskog tužioca i Advokatske komore Crne Gore", kazali su iz Centra za ženska prava.

Bonus video: