masakr

Masakr drugog amandmana

Zabava

Masakr drugog amandmana

22. Decembar 2012, 21:18 h 3
Godišnjica masakra u Norveškoj

Evropa

Godišnjica masakra u Norveškoj

22. Jul 2016, 08:27 h 5