OpenAI

Problem usklađenosti

Problem usklađenosti

28. Novembar 2023, 10:00 h
Ni ChatBot, ipak, nije savršen

Emisije

Ni ChatBot, ipak, nije savršen

16. April 2023, 19:44 h 11