robot

Danska agencija uvodi robote novinare

Danska agencija uvodi robote novinare

3. Septembar 2018, 15:54 h
U pustinji se sprema za Mars

U pustinji se sprema za Mars

1. Novembar 2018, 12:27 h 1