Zelenika

Posječena stabla u park šumi Zelenika

Vandalizam

Posječena stabla u park šumi Zelenika

14. Septembar 2013, 13:52 h 1 1