Nobelova nagrada za mir

I svetica i kurva, sve po potrebi...

BRIŽNA EU

I svetica i kurva, sve po potrebi...

20. Oktobar 2012, 08:26 h 6 2
Priznanje za EU

Uručena Nobelova nagrada za mir

Priznanje za EU

10. Decembar 2012, 21:07 h 1 7