Paula Petričević

Rad ljubavi

Rad ljubavi

29. Maj 2013, 10:01 h 1
Zašto ponos?

Zašto ponos?

24. Jul 2013, 09:44 h 9
Vrata novog rata

Vrata novog rata

18. Septembar 2013, 09:10 h 4
Karneval

Karneval

5. Mart 2014, 10:56 h 12
Majske saturnalije

Majske saturnalije

30. April 2014, 10:09 h 3
Zona sumraka

Zona sumraka

22. Oktobar 2014, 09:06 h 4
Praznovanje

Praznovanje

10. Decembar 2014, 09:12 h 2
Revolucija bez žena

Revolucija bez žena

4. Februar 2015, 10:49 h 10
Gorki saldo

Gorki saldo

1. April 2015, 07:30 h 5
Ženski sud

Ženski sud

27. Maj 2015, 08:05 h 1
Timurov sofizam

Timurov sofizam

22. Jul 2015, 05:41 h 5
Tijelo kao roba

Tijelo kao roba

19. Avgust 2015, 05:24 h 12
Prirodno stanje

Prirodno stanje

14. Oktobar 2015, 08:08 h 2
Zebnja

Zebnja

11. Novembar 2015, 08:41 h 3
Zalog odanosti

Zalog odanosti

6. Januar 2016, 10:20 h 5
Otmica

Otmica

27. April 2016, 08:26 h 3
Anđeli pakla

Anđeli pakla

14. Septembar 2016, 06:12 h 32
Kad palme njišu grane

KONTRA(PER)CEPCIJA

Kad palme njišu grane

9. Novembar 2016, 11:42 h 2
Riječ godine

Riječ godine

4. Januar 2017, 09:08 h 2
Bojno polje

Bojno polje

8. Mart 2017, 07:38 h 6