Mila Kasalica

Očnji vid

Očnji vid

26. Maj 2013, 10:53 h 2
Fantasta i pjesnik

Fantasta i pjesnik

6. Avgust 2013, 16:16 h 2
"Labudova" pjesma

"Labudova" pjesma

10. Novembar 2013, 10:35 h 2
Viša sila

Viša sila

13. Januar 2014, 09:01 h 1
Nemoralna diverzantica

Nemoralna diverzantica

19. Februar 2019, 10:58 h 3
Promjena percepcije

Promjena percepcije

9. Mart 2014, 09:14 h 4
Izvršni direktor?

Izvršni direktor?

3. Avgust 2014, 10:29 h 3
Island

Island

19. Oktobar 2014, 11:40 h 1
Procijeniti neznanje

Procijeniti neznanje

8. Februar 2015, 09:39 h 10
Rad/tim

Rad/tim

7. Mart 2015, 09:53 h
Upravljanje sredstvima?

Upravljanje sredstvima?

2. Avgust 2015, 09:20 h 3
Žilavost i razvoj

Žilavost i razvoj

15. Avgust 2015, 10:10 h 2
Tezga/Konflikt

Tezga/Konflikt

4. Septembar 2015, 05:31 h
Ekonomija

Ekonomija

24. Septembar 2015, 09:44 h 4
Ispravka

Ispravka

26. Septembar 2015, 13:29 h 1
Transakcija

Transakcija

7. Oktobar 2015, 09:20 h 3
Katalog propisa

Katalog propisa

2. Novembar 2015, 06:42 h 5
Protjerano znanje

Protjerano znanje

28. Novembar 2015, 08:51 h 2
Bulls**t

Bulls**t

12. Februar 2019, 09:07 h 19
„Realni problem”

„Realni problem”

21. Decembar 2015, 09:38 h 1
Kultura smandrljavanja

Kultura smandrljavanja

9. Januar 2016, 09:47 h 2
Žene na lomaču (2)

Žene na lomaču (2)

28. Januar 2016, 10:34 h 4