Aleksandra Vuković

Ciceron na Rubikonu

Čas istorije u parlamentu

Ciceron na Rubikonu

22. Decembar 2021, 12:40 h 34
Zasijeda Predsjedništvo DPS-a

stara zgrada Vlade

Zasijeda Predsjedništvo DPS-a

17. Novembar 2021, 17:35 h 59 10