Radna grupa parlamentarnog dijaloga za pripremu fer i slobodnih izbora